TURKEY BINGOS at St Hugh sponsored by Holy Name Society